Fristelser på havet

GO UP

Royal Caribbean Cruise Line vilkår og spesielle bestemmelser.

Spesielle vilkår i forbindelse med Korona/Covid 19:

For bookings made up to januar 31, 2021, our mutual guests benefit from;
Future Cruise Credit
Guests have up to 48 hours before they sail to cancel and receive 100% Future Cruise Credit to use toward any sailing through to April 30, 2022 for Royal Caribbean & Azamara and May 4, 2022 for Celebrity Cruises.

Lift and Shift
Allowing guests wanting to take the same cruise the following year, for the same price, and with the same promotion. Simply make this change by januar 31, 2021.

Best Price Guarantee
If the fare on their sailing is reduced or the promotion gets better, give us a call and we’ll honour their choice right up to 48 hours before they sail.
Don’t forget, our online service tools via RCL Cares allows you to apply the Lift and Shift or cancel your client’s reservation under the Cruise with Confidence policy with no need to call us.

Please visit www.rclcares.eu for full details (including links to full terms and conditions) on our Cruise with Confidence policy and other vital information to help support you, your teams and your business.

Standard vilkår

Det er viktig at alle kunder som skal reise med Royal Caribbean Cruise Line har lest og forstått informasjonen i Royal Caribbean Cruise Line vilkår. Er du usikker, ta kontakt med Cruisereiser.

Retningslinjer for våre passasjerer ombord
Lovvalg og verneting

«Disse bookingbetingelsene er underlagt norsk lov, og eventuelle krav som oppstår i forbindelse med din reise må rettes direkte til ditt lokale bookingkontor slik det fremgår av
bestillingsbekreftelsen. Vi vil alltid søke å finne en minnelig løsning på et rettmessig krav, men dersom vi ikke kommer til enighet ved megling eller på annet vis, skal norske ordinære domstoler haeksklusivt verneting.»

Retningslinjer for passasjerer

Følgende Bookingbetingelser sammen med våre Generelle opplysninger og Retningslinjer for passasjerer utgjør grunnlaget for din kontrakt. Alle bookinger gjøres i henhold til disse betingelser og retningslinjer. Partene i kontrakten er deg og RCL Cruises Ltd., som påtar seg det juridiske ansvaret for gjennomføring av kontrakten slik det fremgår nedenfor. Du vil underrettes om hvem som er din kontraktspart på tidspunktet for bookingen og/eller i din bookingbekreftelse. I disse betingelsene skal «du» og «din/ditt/dine» vise til alle navngitte personer i bestillingen, og «vi», «oss», «vår» og ‘Royal Caribbean International®’ vise til RCL Cruises Ltd. Ditt lokale bookingkontor er RCL Cruises Ltd, Lilleakerveien 6D, Oslo.
Det er en betingelse for ombordstigning og opphold p å våre skip at alle passasjerene overholder våre Retningslinjer for passasjerer. Retningslinjene er utarbeidet for å sikre at alle passasjerene kan delta på en trygg og hyggelig cruiseferie og inneholder standarder for oppførsel som passasjerene skal følge under hele sitt opphold om bord på Royal Caribbean International, herunder ved frakt til og fra skipene, i terminalene, om bord i skipet, i anl øpshavner, under utflukter i land og på våre egne destinasjoner.
Vennligst gjennomgå Retningslinjer for passasjerer (Guest Conduct Policy), denne finner du på royalcaribbean.no under «Meny» og «viktig informasjon » eller ved å kontakte ditt lokale
bookingkontor for nærmere informasjon før avreise.

Særskilte Vilkår

1. Hvordan bestiller jeg mitt cruise?
Kontakt Cruisereiser.no

2. Hvordan blir cruiset bekreftet?
Når du har bestilt et cruise, gir vi deg en opsjonsdato for når tilbudet går ut. Du vil motta et cruisetilbud (Booking Offer Details) per e-post. Når du ønsker å bekrefte cruisebestillingen, gjøres dette over telefonen eller på epost. Ved bekreftelse av cruiset, ber vi vennligst om at du påser at navn som er opplyst stemmer i henhold til passet. Ved bestilling mer enn 42 dager før avreise skal depositumet betales innen 7 dager eller mindre. (avhengig av hvor lang tid det er til avreise). Dersom depositumet ikke er betalt innen fristen, vil reisen bli kansellert. Restbeløpet forfaller 42 dager før avreise. Ved bestilling mellom 42 til 15dager før avreise skal betaling skal skje innen 24 timer.

Depositum

Ved bekreftelse av cruiset betaler du et depositum på NOK 2.000 per person + eventuell avbestillingsbeskyttelse på NOK 300 per person. Dersom betalingen ikke er oss i
hende innen fristen som står i cruisetilbudet , vil reservasjonen automatisk bli kansellert. Våre cruisepriser endrer seg etter tilbud og etterspørsel og vi kan dessverre ikke garantere den samme cruiseprisen, dersom betalingen ikke er gjort i tide.
Sluttfaktura vil bli tilsendt ca 60 dager før avreise. På fakturaen fremkommer detaljer om ditt
cruise og eventuelt fly, samt beløp å betale NB! Vennligst se til at alle detaljer er korrekte ved bekreftelse av ditt cruise. Se punkt 13 for eventuelle endringer etter bekreftelse.

3. Rabatter og tilbud

Siden Royal Caribbean har kontorer rundt om i verden, opererer vi også med egne tilbud i ulike markeder. Vi gjør derfor oppmerksom på at tilbud er forbeholdt enkelte land/markeder, og at man derfor må påse at tilbudet gjelder for det landet man reserverer reisen gjennom. Videre er det enkelte rabatter som ikke lar seg kombinere med andre rabattordninger.

4. Når skal jeg betale?

For betaling av depositum, vennligst se punkt 2. Ved endringer av betingelser fra tredje part, kan en tidligere betalingsfrist påkreves. Dersom du bruker kredittkort eller betalingskort for å betale ditt cruise, vil vi gjøre oppmerksom på at vi kan komme til å utføre transaksjonen via en bank i USA, og at din kortutsteder kan velge å belaste deg et utenlandsgebyr. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med din kortutsteders betingelser for slike utenlandstransaksjoner før du iverksetter betaling til oss. Følgende kredittkort godtas: Visa, Mastercard
Billetter kan kun sendes når bestillingen er registrert som fullt betalt.

5. Hva er inkludert i prisen?

De fleste prisene som er oppgitt gjelder per person i NOK når to personer deler rimeligste lugarkategori. Følgende er inkludert i cruiseprisen; lugar, alle måltider, underholdning og de fleste aktiviteter ombord, tips til lugar og restaurantpersonalet (i de aller fleste tilfeller) samt skatter og avgifter. Visse aktiviteter kan belastes med et tillegg i prisen. Med mindre annet er avtalt, er følgende ikke inkludert i prisen: Fly til- og fra reisemålet, utflukter, måltider i spesialrestauranter og personlige utgifter (for eksempel drikke, klesvask, helse- og skjønnhetspleie, telefonsamtaler osv.), hotellopphold og måltider i land, transport (med mindre annet er oppgitt), reiseforsikring og alt annet som ikke er uttrykkelig oppgitt som inkludert i prisen.

6. Finnes det aldersbegrensninger for å reise på cruise?

Spedbarn må være minst 6 måneder for å kunne reise. På ruter slik som transatlantiske, Hawaii og visse andre seilinger, må spedbarn være minst 12 måneder for å kunne reise. Det samme gjelder dersom seilingsruten tilsier tre eller flere sammenhengende sjødager. Alderen regnes fra cruisets første dag. På cruise i Europa, Asia, Australia og Sør-Amerika kan ingen personer under 18 år reise, eller ha egen lugar uten å være i følge med foreldre/foresatte eller annen person som har fylt 18 år.

Dersom gjester under 18 år reiser med foreldre/foresatte, må disse ha lugar ved siden av eller rett ovenfor hverandre. På våre cruise i Nord-Amerika gjelder tilsvarende regler, men her er aldersgrensen 21 år. Alle mindreårige som er 17 år eller yngre ved reisens begynnelse og ikke er i følge med minst en av sine foreldre/foresatte, vil kun få anledning til å gå ombord i skipet og gjennomføre cruiset, dersom han/hun er ledsaget av en eller flere personer over 21 år (gjelder for Nord-Amerika) eller 18 år (gjelder for Europa, Asia, Austrailia og Sør-Amerkia) som har fått tillatelse fra en av den mindreåriges foreldre/foresatte til å ledsage den mindreårige (se punkt 7 for detaljer og nødvendig dokumentasjon).

Dersom skriftlig tillatelse ikke kan fremlegges, vil den/de mindreårige ikke få anledning til å gå ombord i skipet eller gjennomføre cruiset. Vi er ikke ansvarlig og gir ingen erstatning for eventuelle kostnader, utgifter eller tap som måtte belastes den mindreårige, personen(e) som betaler for cruiset (dersom dette ikke er den mindreårige selv), eller andre personer som reiser sammen med den mindreårige og som bestemmer seg for ikke å gjennomføre cruiset når det ikke kan fremvises skriftlig tillatelse som beskrevet ovenfor.

Gifte par med en minstealder på 18 år kan bestille individuell lugar (vigselsattest må framvises ved bestilling), når en av de har fylt 21 år ved avreise. Ombord er det visse fasiliteter med aldergrense. Utfyllende informasjon om fasiliteter med aldersgrense finnes i dagsprogrammet (Cruise Compass), som er tilgjengelig i resepsjonen (Guest Relations Desk).

7. Hva med barn som reiser uten foreldre eller formynder, eller barn med annet etternavn enn foreldre eller formynder?

Dersom barn under 18 år reiser med en av sine foreldre og har forskjellig etternavn, må det kunne fremvises en fødselsattest som beviser foreldreskap. Voksne som reiser med barn under 18 år som de ikke er foreldre til, plikter å vise frem barnets pass (og eventuelt visum), en signert bekreftelse av en av barnets foreldre om at barnet har tillatelse til å reise med sitt reisefølge, kopi av denne forelderens pass og en fødselsattest. Et bekreftelsesbrev* (notarial bekreftelse) signeres og stemples av en fagperson, for eksempel en advokat, lege eller dommer. Merk: Tillatelsen må også inneholde bekreftelse på at medisinsk behandling kan utføres, dersom en situasjon skulle oppstå og en lege mener at slik behandling må utføres umiddelbart. NB! Disse reglene gjelder også når barnet reiser med slektninger eller venner. Dersom barn reiser med fosterforeldre/verge må det også kunne fremvises gyldig dokumentasjon, som bekrefter at de er barnets foresatte. Alle dokumenter må være på engelsk og tas med ved innsjekking på havnen på avreisedagen.

* Bekreftelsesbrev kan printes ut på royalcaribbean.no under «meny», «viktig informasjon» og «særskilte vilkår punkt 7», eller ved å kontakte Cruisereiser.no telefon 21 60 98 80.

8. For deg som er gravid:

Dersom du er gravid kan du reise på cruise frem til du er i uke 23 av svangerskapet. Har du kommet inn i svangerskapets 24. uke, kan du dessverre ikke reise på cruise.

9. Hvilke regler gjelder for avbestilling?

Om du, eller noen i ditt reisefølge, ikke kan reise, må du omgående informere oss eller ditt reisebyrå. Avbestilling skal foretas over telefon. Følgende regler gjelder:Avbestillingskostnad per person for selve cruiset:
• 14 dager eller mindre før avreise: 100 % av reisens grunnpris*
• Mellom 15 og 41 dager f ør avreise: Depositum per person 2.000 NOK*
• 42 dager eller mer før avreise: 500 NOK per person*
Ved kansellering av fly gjelder egne regler. Vennligst ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Avbestillingsbeskyttelse refunderes ikke.
*Om en av gjestene i en lugar avbestiller, og den andre gjesten velger å dra alene, må det betales et tillegg i prisen for singellugar. Dette gjelder også ved avbestillinger fra en eller flere personer i
en flermannslugar, eller om man avbestiller deler av reiseopplegget (flyreisen, hotell) som inng år i et “pakketilbud”. Merk: Den personen som avbestiller vil følge vanlige avbestillingsregler.
**Reisens start beregnes ut i fra første bestilte element. Er det eksempelvis bestilt fly til avreisehavnen gjennom Royal Caribbean, regnes cruisets start ut i fra avreisetidspunkt for fly.

11. Hvilke pass- og visumkrav gjelder for min ferie?

Ta kontakt med gjeldende ambassader, ditt reisebyrå eller Royal Caribbean i god tid før avreise for opplysninger om hvilke pass- og visumkrav som gjelder for de landene du skal besøke på ditt cruise. Du kan finne informasjon om visumregler på royalcaribbean.no under «Meny» og «viktig informasjon».Vi tar forbehold om endringer i visumregler og alle reisende er selv ansvarlig for å ha rett dokumentasjon for å gjennomføre reisen. Vi anbefaler å søke om visum i god tid før avreise. Alle passasjerer må ha gyldig pass, uansett hvilket cruise de skal på med Royal Caribbean. Dette gjelder også cruise som går ut fra Skandinavia. Krav på gyldighetstid på passet avhenger av reisemål, men vi anbefaler at passet er gyldig seks måneder etter avsluttet reise. Nødpass godtas ikke som erstatning for ordinært pass. Studenter bosatt i USA må kunne fremvise gyldige dokumenter som viser at de er studenter ved en amerikansk undervisningsinstitusjon. Dokumentet måvære i original form (I-20- eller DS-2019-skjema).
Reisende som ankommer USA (og etter hvert også andre land) blir fotografert digitalt og får foretatt en digital skanning for fingeravtrykk. Electronic System for Travel Authorization(ESTA) er navnet på visumprogrammet i USA. Se link på vår side cruisereiser.no

Navnet på billetten og i passet må overensstemme. I motsatt fall, kan du nektes adgang til flygningen/ cruiset. Vi beklager å måtte fraskrive oss ethvert ansvar dersom du nektes adgang til en flygning eller innreise i et land, eller på annen måte rammes av vanskeligheter eller utgifter som følge av at passet ikke blir godkjent eller mangler nødvendig(e) visum (visa). Enkelte havnemyndigheter kan iblant kreve at du viser legitimasjon med foto når du forlater skipet i løpet av cruiset. For å unngå eventuelle problemer, anbefaler vi at du tar med deg en kopi av passet på reisen, i tillegg til originalpasset, og tar denne kopien med deg hver gang du forlater skipet NB! Visumregler kan endres på kort varsel.

12. Flyreise i forbindelse med cruise

Dersom flyreisen ikke arrangeres av Cruisereiser, er du selv ansvarlig for å ha rikelig med tid mellom flyreise og cruise både ved avreise og hjemreise.

13. Kan jeg endre min bestilling etter at den er bekreftet?

Ja, forutsatt at det finnes ledige plasser i den lugarkategori og det cruise du ønsker å endre til. Endringer som innebærer endret avreisedag, skip, lugarkategori, eller reiselengde kan gjøres frem til 42 dager før avreise mot et administrasjonsgebyr på NOK 250 per person, foruten avgift som betales til flyselskapet. Om lignende endringer gjøres fra 42 dager før, og frem til avreise betraktes endringen som en avbestilling og behandles deretter som en ny bestilling (se punkt 9 foravbestillingsregler). Navnendring for cruisegjester koster NOK 250 per person og kan gjøres frem til 4 dager før avreise. Om endringen omfatter fly gjelder særskilte vilkår.

14. Hvilke opplysninger må jeg oppgi og hvorfor?

Fra tid til annen kan vi bli pålagt å videreformidle visse personopplysninger om våre gjester til USAs innvandringsmyndigheter, flyselskap og/eller andre autoriserte instanser. Sikkerhetsregler i USA krever at vi formidler visse personlige opplysninger til de amerikanske myndighetene. Disse opplysningene, som må være oss i hende senest 3 dager før avreise og forventes å inneholde eksakte personalia, blant annet passnummer, kontaktnummer i nødssituasjoner, samt forsikringsdetaljer. Vi anbefaler at du registrerer disse opplysningene ved å sjekke inn online på www.royalcaribbean.no. Online sjekk inn finner du under «Meny» og «Online Check-in». (Du trenger ditt bestillingsnummer og seilingsdato). Dersom vi allerede har disse opplysningene ved bestillingstidspunktet, vennligst påse at opplysningene stemmer. Dersom du ikke oppgir korrekte opplysninger, eller mangler noen av opplysningene som kreves, kan du bli nektet innreise i USA, på flyvninger eller ombord på skipet. Vi aksepterer ingen unntak i denne sammenheng og gir ingen erstatning eller kompensasjon. Du vil selv være ansvarlig for hjemtransport, om en slik situasjon skulle oppstå. Vanlige avbestillingsregler vil gjelde i slike tilfeller.

15. Hvordan blir reklamasjoner og tvister håndtert?

Dersom du anser at avtalen ikke er innfridd, må du varsle oss eller ditt reisebyr å så snart som mulig. Gi beskjed til skipets ansatte, dersom eventuelle feil eller mangler oppstår etter ombordstigning. Dersom en feil eller mangel ikke blir meldt ombord, kan du miste din reklamasjonsrett. Det må alltid sendes inn en skriftlig reklamasjon til oss, og denne må være oss i hende senest 1 måned etter hjemkomst, dersom ikke spesielle grunner foreligger. Royal Caribbean behandler deretter reklamasjonen og sender en skriftlig tilbakemelding. Vi kan ikke godta reklamasjoner som er innsendt på vegne av andre. Reklamasjonen må skrives og undertegnes av minst en av de reisende i samme reservasjon.

16. Hva skjer dersom det blir forsinkelse, endring i pris eller reiserute?

16.1.1 Forbehold om endring av reiserute f ør pakkereisens begynnelse
(I) Med endring av reiseruten f ør pakkereisens begynnelse menes at Royal Caribbean International unnlater å anløpe en eller flere av de havner som Royal Caribbean International forut for pakkereisens begynnelse hadde annonsert at de skulle anløpe.
(II) Royal Caribbean International tar forbehold om at skip kan bli chartered før avreise og passasjerer med bestillinger inne må endres eller kanselleres.
(III) Royal Caribbean International kan ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havnene eller følger hver del av den annonserte reiseruten, og forbeholder seg derfor retten til å foreta endringer i reiseruten i tilfeller som ligger utenfor Royal Caribbeans kontroll. Dette gjelder bl.a.:
(IV)
a) Hvis Royal Caribbean International vurderer at skipets besetning og passasjerer ikke vil være i sikkerhet hvis Royal Caribbean anløper en eller flere planlagte havner. Årsakene til dette kan for eksempel være dårlige værforhold, krig, opprør, naturkatastrofer, brann, terror, demonstrasjoner, smittsom sykdom, uroligheter, ulykker mv. i en eller flere av de annonserte havnene.
b) Hvis en eller flere av de annonserte havnene har driftsproblemer, herunder trafikk-opphopning, (port congestion) mv.
c) Ved streik (lock-out) i en eller flere av havnene på reiseruten.
d) Ved uventede uforholdsmessig store økninger i havneavgiftene i en eller flere av de annonserte havnene.
Ved endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse vil Royal Caribbean International avhjelpe reiseendringen ved å anløpe alternative havner. De alternative havnene vil i den grad det er mulig være sammenlignbar med den eller de opprinnelig annonserte havnene, og vil i den grad det er mulig ligge i nærheten av den opprinnelig annonserte ruten.
Kundene har ikke rett til erstatning eller avslag i prisen for pakkereisen når reiseruten endres før pakkereisens begynnelse.

16.1.2 Forbehold om endring av reiserute etter pakkereisens begynnelse og om forsinkelse
(V) Med endring av reiseruten etter pakkereisens begynnelse menes at Royal Caribbean International utelater å anløpe en eller flere av de havnene som Royal Caribbean International forut for pakkereisens begynnelse hadde annonsert at de skulle anløpe.
(VI) Royal Caribbean International kan ikke garantere at skipene alltid anløper alle de annonserte havnene eller følger hver del av den annonserte reiseruten, og forbeholder seg derfor retten til å foreta endringer i reiseruten i tilfeller som ligger utenfor Royal Caribbeans kontroll. Dette gjelder bl.a.:
(VII)
a) Hvis Royal Caribbean International vurderer at skipets besetning og passasjerer ikke vil være i sikkerhet hvis Royal Caribbean anløper en eller flere av de annonserte havnene. Årsakene til dette kan for eksempel være dårlige værforhold, krig, opprør, naturkatastrofer, brann, terror, demonstrasjoner, smittsom sykdom, uroligheter, ulykker mv. i en eller flere av de annonserte havnene.
b) Hvis en eller flere av de annonserte havnene har driftsproblemer, herunder trafikkopphopning (port congestion) mv.
c) Ved streik (lock-out) i en eller flere av havnene på reiseruten
d) Ved uventede uforholdsmessig store økninger i havneavgiftene i en eller flere av de annonserte havnene.
Ved endring av reiseruten før pakkereisens begynnelse vil Royal Caribbean International avhjelpe reiseendringen ved å anløpe alternative havner. De alternative havnene vil i den grad det er mulig være sammenlignbar med den eller de opprinnelig annonserte havnene, og vil i den grad det er mulig ligge i nærheten av den opprinnelig annonserte ruten. Anløp i alternative havner skal anses som tilstrekkelig avhjelp i henhold til pakkereiseloven, og Royal Caribbean International vil derfor ikke gi kundene erstatning eller avslag i prisen for pakkereisen ved endring av reiseruten etter pakkereisens begynnelse.

16.1.3 Forbehold om avvik i ankomst- og avreisetidene
(VIII) På grunn av de spesielle forhold ved cruisereiser og sjøtransport tar Royal Caribbean International forbehold om avvik i ankomst- og avreisetidene for de annonserte havnene. Det vises tilklausul 1 og 2 ovenfor.
(IX) Avvik i ankomst- eller avreisetidene gir ikke kundene rett til erstatning eller avslag i prisen for pakkereisen.

17. Forhold som er helt utenfor vår kontroll?

Bortsett fra der det uttrykkelig framgår av disse vilkårene, fraskriver vi oss ethvert ansvar, inkludert erstatningsansvar, dersom ditt cruise eller en tjeneste vi har lovet å sørge for helt eller delvis ikke kan leveres som følge av forhold som er helt utenfor vår kontroll (“force majeure”). Med forhold som er helt utenfor vår kontroll, mener vi hendelser som verken vi eller leverandøren av den aktuelle tjenesten kunne ha forutsett eller unngått, til tross for alle rimelige forholdsregler. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare for krig, terrorhandlinger eller trussel om slike handlinger,opptøyer eller sivile uroligheter, streik, naturkatastrofer eller kjernefysiske katastrofer, brann, dårlig vær, helserisikoer, epidemier og alle lignende forhold som er utenfor vår kontroll.

18. Hvilke andre vilkår gjelder for ferien?

Flyselskaper, hotell og våre andre leverandører har egne betingelser som gjelder for ferien din. Enkelte av disse betingelsene begrenser eller unntar flyselskaper eller andre leverandører for ansvar ovenfor deg, ofte i samsvar med internasjonale konvensjoner.

19. Reisegaranti?

Royal Caribbean er medlem av Reisegarantifondet i Norge. Det betyr at du får refundert dine penger og eventuelt garantert hjemtransport hvis ferien allerede er påbegynt og vi ikke skulle være i stand til å tilby deg den ferien du har fått bekreftet på grunn av insolvens. Royal Caribbean har stilt bankgaranti for alle nordiske passasjerer. Reisegarantifondet har telefon (+47) 51 85 99 40 og
adresse: Postboks 227 Sentrum, 4001 Stavanger, Norge.

20. Hva er mitt ansvar?

Du må sørge for at du har oppdaterte reisebestemmelser og oppdaterte priser når du bestiller din ferie.Vi kan ikke påta oss ansvar for eventuelle feil eller unøyaktige opplysninger grunnet bruk av utdatert katalog eller reisebestemmelser. Det er ditt ansvar å sørge for at du og ditt reisefølge har alle nødvendige pass, visum og andre reisedokumenter. Den enkelte passasjer (foreldre/foresatt hvis passasjeren er mindreårig) er ansvarlig for, og skal erstatte, enhver skade som passasjeren måtte påføre skipet eller dets innredning, utstyr eller eiendom med vilje, uaktsomhet eller forsømmelse.

21. Hva er Royal Caribbeans ansvarsbegrensning?

Royal Caribbeans ansvar gjelder ikke utover skipet. Passasjerene fritar Royal Caribbean for alt ansvar når det gjelder tap av eller skade på bagasje eller eiendom, for personskade eller dødsfall, og for tap på grunn av forsinkelse som oppstår ut fra handlinger, brist på handlinger, utelatelser eller forsømmelse av selvstendige underleverandører, for eksempel flyselskaper, hoteller, arrangører av utflukter, restauratører, transportselskaper eller andre leverandører av tjenester eller fasiliteter. Alt som er tilrettelagt for passasjerene av selvstendige leverandører, er foretatt kun av hensyn til passasjeren og utføres på passasjerens egen risiko. Se også Alminnelige Vilkåår for pakkereise, utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 25.8.1995, ß 2-1.

22. Hva er Royal Caribbeans ansvarsbegrensning innenfor EU?

Vårt ansvar for dødsfall, personlig skade og tapt eller skadet bagasje er, så langt det er tillatt etter norsk lov, regulert av Aten-konvensjonen av 1974, med de etterfølgende endringer som til enhver tid gjelder, inkludert men ikke begrenset til Aten-konvensjonen av 2002 og EU-direktiv 392/2009.
Bestillinger gjort før 1. april 2017 er underlagt tidligere betalingsbetingelser som anvist på første mottatte faktura.
    © 2021 Nordmanns-Reiser AS

    Designet og utviklet av HCL Nordic